UWAGA Od 01-06-2018r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii. Obecny adres: ul. Saska 100 lok. 1A,  03-914 Warszawa.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Daniela Prusaka jest zespołem wykwalifikowanych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań na terenie całego kraju. Naszym celem jest zapewnienie szybkości i sprawności w prowadzeniu wszystkich postępowań egzekucyjnych dbając jednocześnie o jakość wykonywanych czynności i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Staramy się podchodzić do każdej sprawy indywidualnie dostosowując rozwiązania informatyczne oraz naszą pracę do potrzeb wierzycieli indywidualnych i masowych.

Korzystamy z szeregu rozwiązań informatycznych, które umożliwiają kompleksowe poszukiwanie majątku dłużników, wpywając w sposób znaczący na szybkość i skuteczność egzekucji, a także zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wierzyciela.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest to postępowanie sądowe, które odbywa się całkowicie elektronicznie przez „e-sąd” (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie). Umożliwia ono szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, który nie kwestionuje roszczenia pieniężnego oraz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego.

System OGNIVO – automatyczne zapytania o rachunki bankowe dłużników

System Ognivo jest rozwiązaniem informatycznym udostępnionym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., które umożliwia komornikom sądowym komunikację elektroniczną z około 35 bankami komercyjnymi i 540 bankami spółdzielczymi w celu poszukiwania rachunków bankowych dłużników przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Za pośrednictwem tego systemu, bank do którego komornik sądowy skierował zapytanie, automatycznie odpowiada czy prowadzi rachunek bankowy dla dłużnika. Rozwiązanie to eliminuje koszty wysyłanej tradycyjnie korespondencji pocztowej oraz znacząco skraca czas poszukiwania majątku dłużnika

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest to system elektroniczny udostępniony dla klientów ZUS. Umożliwia on komornikom sądowym uzyskiwanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – EKW

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest to system elektroniczny udostępniony dla klientów ZUS. Umożliwia on komornikom sądowym uzyskiwanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK

System ten umożliwia kancelarii komornika uzyskiwanie informacji dotyczących majątku dłużnika w postaci pojazdów mechanicznych stanowiących jego własność lub współwłasność.

 

Strona  ma  charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika.